BERICHT VAN DE UITGEVER

Toen ik enige decaden geleden Professor Julius Palmboom voor de eerste en laatste maal mocht ontmoeten in zijn kleine suite in het Grand Hotel du Louvre (hij was op doorreis naar zijn vriend Xavier Tropman in Zürich) wist ik nog niet met welk enorm karwei hij me zou verrassen. Hij overhandigde me zonder omhaal een volumineuze gemarmerde map waarop in een zakelijke letter stond geschreven: DE PATATHIEK. Ik was van mijn stuk gebracht. Patathiek? Ik wist van geen patathiek! En misschien, hoewel ik nu uitgever ben van de geschriften van de professor en zijn patathetische vrienden, zal ik het ook nooit helemaal doorgronden. Ik volsta met de definitie die hij me bij die gelegenheid gunde:

“De Patathiek is alles wat u in deze map aantreft. Het zwelt en krimpt, al naar gelang ik nieuw materiaal toevoeg of intrek. Het verkent een wetenschap die zich niet laat omvatten, de
patafysica, en heeft daarnaast een voorkeur voor de pathetische anekdotiek. Soms, als ik mij ingesloten voel door mijn dwangmatige hang naar precisie van denken, wend ik mij tot de patathiek. De patathiek is een veelkoppig monster: hak er een kop af en er groeien er twee aan. Meer hoeft u niet te weten. De etymologie van het woord begint nu.”

Daarnaast kwam het mij voor dat de goede professor er prijs op stelde niet alleen als gefictionaliseerd personage herinnerd te worden. U moet weten dat ooit een nu vergeten Nederlandse tekenaar zijn werk en leven in beeldverhalen verwerkte. Enige voorbeelden van dit werk treft u in dit boek aan.
Professor Palmboom zelf, indien niet anders is vermeld, is de auteur van de overige uiteenzettingen.

Hoewel ik professor Palmboom na die gedenkwaardige middag nooit meer ontmoet heb, verbluft hij me via de post nog steeds met materiaal en aanwij-zingen, waardoor dit boek voortdurend nieuw territorium inneemt.
Ik hoop dat u aan dit geschrift evenveel plezier beleeft als ik pijn en moeite doorsta om u met deze buitengewone boodschap te amuseren en te verlichten.

Tito Yank, uitgever

post@depatathiek.nl

Klik hier voor een paar leeswenken

k