Over het algemeen leidt de patafysicus een ontspannen leven. Polemiek is hem vreemd en uitsluiting, strijd en interplanetaire oorlogen krijgen slechts betekenis voor zover hij, uit de hem voorgelegde gebeurtenissen, voor een specifiek voorval een eenmalige wet kan formuleren. Niettemin kan al deze harmonieuze geamuseerdheid een mens behoorlijk op zijn zenuwen werken. Maar pas op: daar is een oplossing voor. Om die te vinden hebben wij alle gegevens in een willekeurige machine ingevoerd en geduldig gewacht op de uitkomst. Die kwam in de vorm van een smalle strook papier, gerold als de slurf van een olifant zoals men zou verwachten uit de sleuf van een draadloze telegraaf. Gladgestreken bleek de vrijgegeven oplossing van zo’n stralende eenvoud, dat de tranen ons in de ogen sprongen:
MAKING FRIENDS WITH LE COLONEL CHARLES DE GAULLE

En hier eindigt onze zorg niet. Om deze aanbeveling tot een realiteit te maken, hebben wij een aantal oefeningen uitgewerkt. U dient hiervoor het volgende te ondernemen:
plompverloren Frankrijk binnenvalt, bewaakt wordt door gendarme Charles.
b. U vraagt Charles vriendelijk om medewerking. Hij zal u die niet weigeren, hij is reeds geïnstrueerd.
c. Charles neemt u mee naar een strook aan de zijde van Frankrijk gelegen Niemandsland. Hier gaan wij de noodzakelijke vaardigheid aanleren.
Stap zonder aarzeling op Charles af. Aangezien Charles nog niet precies weet wat u van hem wilt, zal hij aanvankelijk een afwerend gebaar maken