OTTO & DIONYSOS

Ik stel u voor aan Otto. Met de belofte van een eeuwig voortdurende triomf heb ik hem gelokt in de loop van een kanon. Waarom? U kunt mij beter vragen: waarom niet? U bent immers aangeland bij de introductie van het onderzoek naar de mogelijk-heden van de Patafysica en de doodsverachting van Otto komt daarbij goed van pas. Laat ik daarom direct beginnen met de voorstelling.

Otto? Zie je de hand met lucifer bij de lont van het kanon? Zet je schrap!

U ziet hier, beste lezer, het kruit tot ontploffing komen, waardoor Otto met ontzaglijke vaart de ruimte inschiet. Voordat er nog ongelukken van komen is het hoog tijd om de handeling tijdelijk te bevriezen.

Wat u waarneemt is een adstructie van Fysica. Ik ga ervan uit dat u zich tijdens uw opleiding de reeks waarneming, wet en theorie wel eigen hebt gemaakt en ga subiet door met de voorstelling.