Schaarste & gebrek

Overbevolking is natuurlijk een voor de hand liggend gevolg van de onsterfelijkheidspil. Als er niemand meer af gaat, komen er alleen maar mensen bij op de aardbol. Nu hebben we ervaring met overbevolking, en tot nu toe heeft dat niet tot al te grote
rampen geleid. Er zijn nu twee keer zoveel mensen als in 1960, en desondanks leven we nu gemiddeld welvarender. Waarschijnlijk kan de wereldbevolking zich nog wel een paar keer verdubbelen, tot 14, 28, 56, honderd miljard mensen. Hun voedsel en onderdak zal worden geproduceerd met nieuwe technieken die net als de onsterfelijkheidspil zelf nu al zichtbaar zijn aan de wetenschappelijke horizon.

Wordt het dan niet erg vol? Dat valt mee. 94 procent van het aardoppervlak is nog onbewoond. Gunnen we elke mens honderd vierkante meter
grond voor zichzelf (een doorzonwoninkje), dan past de huidige wereldbevolking op 1000 x 1000 vierkante kilometer, een gebied iets groter dan Frankrijk. Er zijn heel wat aangename woonplekken ter grootte van Frankrijk, dus volte is niet aan de orde.

Krijgen we geen gebrek aan energie en grondstoffen? Nee. De zon straalt per dag meer energie op ons neer dan we met z’n allen in een jaar gebruiken, het is alleen een kwestie van efficiënt opvangen en daar wordt met groot succes aan gewerkt. De huidige energieschaarste is een voorbijgaande fase. Schaars wordende grondstoffen zoals metalen of hout gebruiken we in de toekomst eenvoudig niet meer; er zijn nu al kunststoffen die ze kunnen vervangen.
Komt er dan aan niets gebrek? Dat wel. Aan werk, bijvoorbeeld. Daarover de volgende keer.
SYNTHETISCH IS ETHISCH
Honderd miljard mensen voed je niet met produkten van de traditionele landbouw en veeteelt. Sunthetisch voedsel komt ervoor in de plaats. Het heeft minstens één voordeel: je kunt weer zonder wroeging vlees eten.

ONBEWOONDE PLANEET
Momenteel wordt maar
zes procent van het aard-
oppervlak door mensen
bewoond.